Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

22. października 2021

Jak w TrustPay wyglądają wypłaty środków, które otrzymujesz od swoich klientów?

autor: TrustPay
Obserwuj nas:

Co to jest rachunek do wypłat i gdzie możesz go ustawić? Przeprowadzimy Cię przez cały proces i omówimy wszystkie opcje wypłaty.

Co to jest wypłata?

Wypłata to przelew środków zgromadzonych na Twoim koncie TrustPay na portalu biznesowym, czyli interfejsie użytkownika. Jest ona dokonywana automatycznie w regularnych odstępach czasu na rachunek do wypłat.

Wypłata jest poprzedzona rozliczeniem, czyli podsumowaniem przyjętych płatności w portalu biznesowym i potrąceniem opłat za usługi w danym okresie.

Co to jest rachunek do wypłat i gdzie możesz go ustawić?

Rachunek do wypłat to Twój rachunek firmowy, na który chcesz otrzymywać środki.

Posiadacz rachunku (organ statutowy) może go ustawić w portalu biznesowym (przez interfejs użytkownika TrustPay).

Po zweryfikowaniu przez naszych kolegów, czy wskazany rachunek jest prawidłowy, jego status zmienia się na „Zaakceptowany” i najbliższa wypłata jest dokonywana na ten rachunek.

Ile czasu zajmuje wypłata z portalu biznesowego na wskazany rachunek do wypłat?

Zazwyczaj środki są księgowane na rachunku bankowym w tym samym dniu, w którym dokonano wypłaty.

Jaką częstotliwość wypłat można ustawić w TrustPay?

Domyślnie ustawione są cotygodniowe wypłaty. Częstotliwość wypłat można zmienić w zależności od potrzeb na codzienną lub miesięczną, albo można w ogóle wstrzymać wypłaty.
Możliwe jest także ustawienie minimalnej kwoty wypłaty.

Minimalna kwota wypłaty to kwota, po osiągnięciu której nastąpi rozliczenie na Twoim koncie w TrustPay.

Jeśli na przykład ustawisz minimalną kwotę rozliczenia 200 EUR, to rozliczenie nastąpi dopiero wtedy, gdy na Twoim koncie TrustPay uzbiera się co najmniej 200 EUR.

Jeśli saldo Twojego rachunku w portalu biznesowym nie osiągnie minimalnej kwoty rozliczenia, wówczas rozliczenie przenosi się na kolejny okres rozliczeniowy.

Jak można zmienić częstotliwość wypłat i inne ustawienia?

Częstotliwość wypłat i pozostałe ustawienia można zmienić przez portal biznesowy w zakładce „Ustawienia – Ustawienia finansowe”.

Wypłata będzie dokonywana automatycznie na rachunek wskazany w portalu biznesowym zgodnie z Twoimi ustawieniami wypłat lub ustawioną częstotliwością wypłat.
Jeżeli częstotliwość wypłat została zmieniona w trakcie okresu rozliczeniowego, nowe ustawienia zaczną obowiązywać po dokonaniu wypłaty środków według wcześniejszych ustawień i po upływie wcześniejszego okresu rozliczeniowego.

Wypłaty są dokonywane w następujący sposób:

Transakcje kartą są wypłacane z opóźnieniem trzech dni roboczych, transakcje przelewem bankowym są wypłacane z jednodniowym opóźnieniem.

TrustPay - vyplatny ucet

Jak to działa?

Kiedy nastąpi rozliczenie, za jaki okres i kiedy TrustPay wypłaci środki na Twój rachunek bankowy?

Za przykład mogą posłużyć cotygodniowe wypłaty z tytułu płatności kartą:

Jeśli określisz konkretny dzień wypłaty, na przykład czwartek – to wypłacone środki będą obejmowały płatności kartą otrzymane w poprzednim tygodniu między poniedziałkiem a niedzielą. W czwartek nastąpi wypłata środków na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Płatności kartą otrzymane w poniedziałek 12-ego zostaną wypłacone dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym.
(opóźnienie wynoszące trzy dni robocze od poniedziałku 12-ego przekracza dzień wypłaty czwartek 15-ego).

Dlaczego Twoja pierwsza wypłata została pomniejszona o 30 EUR?

Aby nastąpiła wypłata, jej kwota musi przekraczać 30 EUR. Jest to minimalne saldo rachunku. Z tego powodu pierwsza płatność została pomniejszona o tę kwotę. W razie zakończenia współpracy środki te zostaną zwrócone na Twój rachunek bankowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procedurze wypłaty środków w TrustPay, skontaktuj się z działem wsparcia na podpora@trustpay.eu lub zadzwoń pod numer +421 2 321 68 450.

To też może Cię zainteresować

Jak dostosować sklep internetowy do zagranicznych klientów?
Wartość europejskiego rynku e-commerce pod koniec 2020 r. szacowano na ponad 700 miliardów euro, przy czym prawie jedna czwarta wartości transakcji e-commerce generują zakupy u zagranicznych sprzedawców.
Economy
author: TrustPay
Optymalizacja bramki płatniczej lub jak ograniczyć odsetek porzucanych koszyków
Zjawisko porzucania koszyka wciąż stanowi duże wyzwanie dla sprzedawców. I choć próbują je zwalczać, wciąż niepokojąco wysoki jest jego przeciętny wskaźnik, dochodzący do 80%. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków i zapewnienie komfortowych doświadczeń zakupowych, co przełoży się na liczbę konwersji oraz ograniczenie liczby klientów, którzy w ostatniej chwili opuszczają stronę.
Economy
author: TrustPay